Vi ser på jeres nuværende løsning, for at være i stand til at skræddersy den helt rigtige til jer. Vi kan tilmed beregne en eventuel besparelse ved udskiftning. På den måde opnår i de største fordele, da vi dermed kan se, hvlike fordele i har ved de forskellige løsninger.